Laadullisten aineistojen arkistoinnin historiaa -infografiikka, pitkä kuvaus

Aikajana vuodesta 2000 vuoteen 2023

Yleiskuvaus

Tietoarkisto on toiminut vuodesta 1999 alkaen. Kvalitatiivisten aineistojen arkistointi alkoi kaksikymmentä vuotta sitten. Sitä ennen kvalitatiivisia aineistoja jo kuvailtiin, jotta tutkijat voisivat löytää ja hyödyntää kerättyjä aineistoja. Aikajanalla esitetään merkittävät virstanpylväät eri vuosina.

Infografiikan sisältö

2000: Vain kuvailtujen laadullisten luettelo

Ennen arkistoinnin aloittamista käytössä on luettelo, johon kuvataan tutkijoiden ja organisaatioiden itse säilyttämiä aineistoja.

2003: Laadullisten aineistojen arkistointi alkaa

Hankinta on työlästä. Suopeimmin suhtautuvat mediatalot, joilta saadaan peräti kahdeksan avokysymyksillä kerättyä tekstiaineistoa.

2006: KvaliMOTV julkaistaan

Tutkimusmenetelmien oppimisympäristö MOTV saa kvantitatiivisten menetelmien rinnalle kvalitatiivisten menetelmien käsikirjan.

2007: Ensimmäinen köyhyyskirjoitusaineisto julki

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -aineisto sisältää yli 800 kirjoitusta ja sitä on käytetty kymmenissä tutkimuksissa ja opinnäytteissä.

2009: Tiedonhallinnan käsikirja julkaistaan

Nyt Aineistonhallinnan käsikirjana tunnettu teos helpottaa tietopalvelutyötä. Laadullisen aineiston voi arkistoida käsikirjan ohjeiden mukaan.

2010: Saavutetaan 100 aineiston rajapyykki

Projektit kartuttivat aineistomäärää rypäyksittäin.Kännykän merkitystä uutena viestintäteknologiana tutkinut hanke arkistoi 16 aineistoa.

2011: Koodataan Kvalikirstu

Elina Haavio-Mannilan arkistoiman poikkeuksellisen laajan aineiston käsittely luo perustan laadullisten aineistojen käsittelyohjelmalle.

2015: Sopimus Kopioston kanssa

Sopimus on välttämätön edellytys sille, että mediasta tutkimustarkoituksiin kerättyjä aineistoja, sarjakuvia tai kirjan kuvituksia voidaan arkistoida.

2017: Pilottiaineistonkeruu Pennalla

Pennalla kerätyt kirjoitukset kartuttavat jatkossa kvalitatiivisten aineistojen määrää. Tietosuoja-asioissa Tietoarkisto on Penna-keruissa tutkijan apuna.

2021: Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja

Liki 40 tutkijaa osallistuu täysin uuden, kaikille avoimen verkkokäsikirjan tuottamiseen. Se ohittaa suosiossa kvantitatiivisten menetelmien käsikirjan.

20 vuotta kvalitatiivisia aineistoja

Laadullisten aineistojen jatkokäyttö kasvaa. Niitä on toimitettu asiakkaille pitkälti yli tuhat kertaa, valtaosa opinnäytteisiin ja opiskeluun.

Esitystapa

Infografiikka on toteutettu ylhäältä alas jatkuvana aikajanana. Vasemmalla on vuosiluku ja oikealla sinä vuonna tapahtuneen, merkittävän laadullisten aineistojen arkistointia koskevan tapahtuman kuvaus. Aikajana alkaa vuodesta 2000 ja päättyy vuoteen 2023.

Palaa artikkeliin