Tietoarkistoblogi: Digitaalisen tutkimusdatan pitkäaikaissaatavuutta jo vuodesta 1999

Mille osaamiselle perustuu Tietoarkiston asema tutkimusaineistojen digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen ja -saatavuuden pioneerina Suomessa? Tietoarkistoblogissa kirjoittavat asiantuntijamme Mari Kleemola ja Katja Moilanen. Tietoarkiston perustehtävä on alusta asti ollut varmistaa digitaalisten tutkimusaineistojen säilyvyys, käytettävyys ja saatavuus tutkijoiden käyttöön. Datan tekijä ja jatkokäyttäjä kohtaavat Tietoarkistossa, jossa aineistoja hoivataan aktiivisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.