Tutkimusdata on pysyvän tunnisteensa ansainnut

Marraskuun 5. on maailman digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen päivä. Tietoarkistoblogissa Tietoarkiston IT-palveluasiantuntija Tuomas J. Alaterä kertoo, miksi pysyvät tunnisteet ovat oleellisia laadukkaan pitkäaikaissäilytyksen toteuttamisessa ja mitä muita välittömiä hyötyjä tunnisteista on tutkimusdatalle. Kuten tutkimusjulkaisu, myös tutkimusdata on laajasti hyödyllinen vain, jos se on löydettävissä ja kuvailtu riittävän yksityiskohtaisesti. Pysyvät tunnisteet ovatkin tarpeen, jotta tutkimusdata olisi FAIR-periaatteiden mukaisesti löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. Näin ne edistävät myös avointa tiedettä ja tutkimusta.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.