Arkistoidut aineistot tukevat tutkimuksen toistettavuutta

Toistettavuus on tieteellisen tutkimuksen perusedellytyksiä ja edistää tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Erityisasiantuntija Tuomas J. Alaterä ja tietoasiantuntija Henri Ala-Lahti kertovat Tietoarkistoblogissa, kuinka aineistojen arkistointi ja uudelleen käyttäminen tukevat tutkimuksen toistettavuutta.

Anonymisoinnin vaatimukset voivat muodostua toistettavuuden haasteeksi, mutta hyvällä aineistonhallinnalla edesautetaan jatkokäytön ja arkistoinnin ohella myös toistettavuutta. Vaikka aineiston avaaminen ei onnistuisi, FAIR-periaatteita noudattamalla tutkimuksestaan voi pyrkiä tekemään niin läpinäkyvää kuin mahdollista.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin sekä kerromme Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.