Tietoarkistoblogi: Tutkimusaineistojen ja -julkaisujen tekijyydestä sopiminen on tutkijan etu

Uusiin tehtäviin Tietoarkistosta siirtynyt humanististen tieteenalojen asiantuntija Katja Fält kirjoittaa jäähyväisblogissaan tutkimusaineistojen tekijyydestä sopimisen tärkeydestä. Hän osallistui Tutkimuseettinen neuvottelukunnan julkaiseman "Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen" -suosituksen laadintaan. Tekijyyden asianmukainen merkitseminen on hyvän tieteellisen käytännön mukaista. Tieteellinen julkaiseminen on tärkeä osa tutkijan meritoitumista ja siksi on tärkeää, että jokaisen tekijän työpanos tunnustetaan oikeudenmukaisesti.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.