Seminaareja Helsingissä 9. - 10.3.2006

Monikieliset tesaurukset yhteiskuntatieteissä - Multilingual Thesauri in Social Sciences

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto ja tietoarkisto järjestävät 9.3.2006 klo 9.30 - 16 monikielisiä tesauruksia käsittelevän seminaarin. Seminaari on tarkoitettu kirjastoasiantuntijoille ja yhteiskuntatieteilijöille, ja se pidetään Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastossa, Unioninkatu 35. Seminaarikielinä ovat englanti ja suomi. Seminaari on maksuton. Ilmoittautumiset 3.3. mennessä: helena.laaksonen ( at ) uta.fi

Seminaariesitysmateriaalia

Venäjän tutkimuksen tiedonlähteet ja tiedonhaku

Suomen Akatemian Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelma, valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto ja tietoarkisto järjestävät 10.3.2006 klo 9.30 - 16 Venäjän tutkimuksen tiedonlähteitä ja tiedonhakua käsittelevän seminaarin.

Seminaari on tarkoitettu tutkijoille ja kirjastoasiantuntijoille, ja se on maksuton. Seminaaripaikkana on Suomen Akatemian hallintoviraston juhlasali (Vilhonvuorenkatu 6) Ilmoittautumiset 3.3.2006 mennessä projektisihteeri Elina Sarrolle.