Suomalaisten uskonnollisuutta ja arvoja tutkittu kansainvälisesti

Suomalaisten arvoja on tutkittu World Values -tutkimuksissa 1981-2005. Yksilöllistymisen esiinmarssista huolimatta suomalaiset luottavat edelleen vahvasti suureen joukkoon yhteiskunnallisia instituutioita - kirkko mukaan lukien. Eri elämänalueista suomalaiset arvostavat eniten perhettä ja ystävyyssuhteita.

Tervetuloa Uskonto, arvot ja instituutiot -artikkelikokoelman julkistustilaisuuteen

Aika: ma 10.9.2007 klo 10.00
Paikka: Linna, ryhmähuone K106, os. Kalevantie 5, Tampere

Kirja koostuu seuraavista artikkeleista: Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola: World Values Survey -aineistosarja; Tampereen yliopiston professori mvs. Sami Borg: Suomalaisten luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin; Tampereen yliopiston tiedotusopin professori Pertti Suhonen: Suomalaisten eriytyvät ja muuttuvat arvot; Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Kimmo Ketola, johtaja Kimmo Kääriäinen ja tutkija Kati Niemelä: Suomalaisten uskonnollisuuden muutokset ja Näkyykö usko elämässä? - Uskonnollisuuden vaikutus suomalaisten asenteisiin, arvomaailmaan ja moraalikäsityksiin.

Tilaisuudessa ovat paikalla kirjan kirjoittajat.

Ilmoittautumiset pe 7.9.2007 klo 12:een mennessä Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tiedottaja Päivi Vännilä, p. (03) 3551 8078

Lisätietoja: Professori mvs. Sami Borg, Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitos

Julkaisua myy tiedekirjakauppa TAJU. Sitä voi ostaa myös verkkokirjakauppa Granumista.