Tietoarkisto kokosi tiedot suomalaisten arvoista

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on julkaissut artikkelikokoelman Uskonto, arvot ja insituutiot. Suomalaiset World Values -tutkimuksissa 1981-2005.

Tulosten perusteella suomalaisten arvot ovat muuttuneet yhä yksilökeskeisempään suuntaan. Kaikista arvoista terveyttä piti tärkeimpänä 43 prosenttia kyselytutkimuksen vastaajista.

Suomalaiset luottavat edelleen vahvasti keskeisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Eniten suomalaiset luottavat poliisiin ja puolustusvoimiin sekä oikeuslaitokseen. Kirkko oli neljänneksi luotetuin instituutio yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien ja maan hallituksen kanssa. Kirkkoon luottavien suomalaisten osuus oli 63 prosenttia, mikä on korkeimmillaan neljännesvuosisataan. Viidessä vuodessa kirkkoon luottavien osuus on kasvanut kuusi prosenttiyksikköä.

Suomalaiset arvostavat eri elämänalueista eniten perhettä ja ystävyyssuhteita. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää perhettä erittäin tärkeänä osana elämää. Ystäviä pitää erittäin tärkeinä kaksi kolmesta suomalaisesta.

World Values -arvokartoitus on toteutettu yhteensä 80 maassa. TNS-Gallup keräsi Suomen aineiston syys-lokakuussa 2005. Tutkimuksessa haastateltiin yli tuhatta suomalaista. Tutkimus tehdään joka viides vuosi.

LISÄTIETOJA:

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitos, professori mvs. Sami Borg, p. (03) 3551 7013, 050 345 0811/p>

Julkaisua myy tiedekirjakauppa TAJU. Sitä voi ostaa myös verkkokirjakauppa Granumista.