Rahoittajilla mahdollisuus suosia tutkimusaineistojen uusiokäyttöä

Tutkimusrahoitukseen käytetään Suomessa vuosittain merkittävä määrä varoja. Esimerkiksi opetusministeriö varaa tieteelliseen tutkimukseen vuosittain runsaat 700 miljoonaa euroa. Lisäksi tutkimusvaroja myöntävät esimerkiksi erilaiset säätiöt.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on perustettu, jotta tieteelliseen käyttöön kerättyjä tutkimusaineistoja käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimusaineistojen kokoamiseen käytetään paljon aikaa ja rahaa. Siksi olisi tärkeää, että aineistot myös analysoitaisiin mahdollisimman monipuolisesti.

- Tutkimusaineistojen arkistointi parantaa myös vertailevan tutkimuksen tekemisen mahdollisuuksia, muistuttaa tietoarkiston johtaja Helena Laaksonen.

Useat tutkimusaineistot sisältävät runsaasti vähälle huomiolle jäänyttä tai täysin analysoimatonta materiaalia. OECD suosittelee tutkimusaineistojen laajaa hyödyntämistä ensikäytön jälkeen.

- Rahoittajat voivat edellyttää tutkijoilta suunnitelmaa siitä, miten kerättävä aineisto hankkeen päätyttyä arkistoidaan tai muutoin saatetaan koko tiedeyhteisön käytettäväksi, toteaa Helena Laaksonen.

Esimerkiksi alun perin hallinnollisiin tarkoituksiin kerätyillä kaupunkipalvelututkimuksilla on myöhemmin tutkittu ulkona kävelyn koettua turvattomuutta (Myllyniemi 2006), perusterveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta (Hämäläinen 2005) ja yhteyttä taloudellisen resurssoinnin ja kuntalaisten palveluita koskevien mielipiteiden välillä (Uitus-Mäntylä 2003). Kaupunkipalvelututkimukset on talletettu tietoarkistoon.

Tietoarkisto on tallentanut kahdeksan toimintavuotensa aikana yli 800 tutkimusaineistoa. Valtaosa tutkimusaineistoista on kvantitatiivisia, niitä on 730. Pääosa kuuluu joko kotimaiseen tai kansainväliseen sarjaan. Kvalitatiivisia aineistoja tietoarkistossa on noin 90.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto palvelee kaikkia yliopistoja ja korkeakouluja. Palvelut ovat maksuttomia. Tietoarkisto on perustettu Suomen Akatemian aloitteesta. Toimintaa rahoittaa opetusministeriö.

Lisätiedot:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, johtaja Helena Laaksonen, p. +358 40 190 1440