Järjestelmäsuunnittelijan määräaikainen tehtävä Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa

Tampereen yliopiston erillislaitoksena toimivassa Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on haettavana järjestelmäsuunnittelijan määräaikainen tehtävä ajalle 1.5.2009-31.12.2009. Tehtävä saattaa jatkua määräaikaisuuden jälkeen.

Järjestelmäsuunnittelija vastaa tietoarkiston:

  • palvelimien ja työasemien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä laitteiden että ohjelmistojen osalta
  • laite- ja ohjelmistohankintojen käytännön toteuttamisesta sekä
  • tietoarkiston henkilökunnan opastamisesta ja kouluttamisesta järjestelmien käyttöön.
  • Lisäksi järjestelmäsuunnittelija osallistuu tietoarkiston tietojärjestelmien ja muun toiminnan kehittämiseen.

Hakijalta edellytetään joko kokemuksen tai opintojen kautta saavutettua palvelin- ja työasemaosaamista sekä Windows- että Linux-pohjaisilla järjestelmillä. Tehtävään sopiva pohjakoulutus on esimerkiksi amk-tutkinto soveltuvalta alalta. Muu tietoarkistoa koskeva osaaminen (esim. ohjelmointi (käytössä Python ja Java)), www-suunnittelu ja tilastotiede luetaan hakijan eduksi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, palveluhenkisyyttä ja hyvää valmiutta sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöhön.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmien mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen perusteella. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy muun henkilöstön vaativuuskehikon tason 7-8 mukaan. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,30 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävän sisältöä ja vaatimuksia koskevat tiedustelut: 9.3.-13.3.2009: tietoverkkoasiantuntija Tuomas Alaterä, puh. +358 40 190 1441 ja 18.3.-27.3.2009 ATK-erikoistutkija Matti Heinonen, puh. +358 40 190 1435. Muut tehtävää koskevat tiedustelut: hallintoasiainsihteeri Katri Aarnio, puh. +358 40 190 1432. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@uta.fi.

Kirjalliset hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja selvitys niistä ansioista, joihin hakija haluaa vedota, tulee toimittaa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (postiosoite: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 33014 Tampereen yliopisto, käyntiosoite Åkerlundinkatu 2 A) viimeistään 27. maaliskuuta 2009 ennen klo 15.45.