Aineistojen viittausohje muuttui

Tietoarkisto on muuttanut arkistoitujen aineistojen viittausohjetta. Tarkoituksena on tuoda aineistojen tekijät aiempaa paremmin esiin. Uudistuksella on pyritty myös yksinkertaistamaan viittaustietoja.

Tieteellisessä tutkimuksessa käytettyihin tutkimusaineistoihin pitää viitata, kuten lähdekirjallisuuteenkin viitataan. Helpottaakseen aineistoihin viittaamista tietoarkisto antaa kaikille aineistoille malliviittaustiedon. Se julkaistaan aineiston kuvailussa ja koodikirjassa. Kaikkien aineistojen kuvailut on juuri päivitetty.

Aiemmin jatkokäyttöön toimitettujen aineistojen mukana annettu malliviittaustieto poikkeaa nykyisestä käytännöstä. Uuden malliviittauksen voi kopioida aineistokuvailusta tieteellisen julkaisun lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun tai tieteenalan käytäntöjen mukaisesti.

Aineistoihin viittaamisesta on julkaistu ohjesivu, joka sisältää esimerkkejä viittaamisesta tutkimusaineistoihin ja aineiston osiin kirjallisuusluettelossa, tekstissä ja taulukoissa ja kuvioissa. Jokaisen aineistokuvailun yhteydessä on linkki Aineistoon viittaaminen -ohjeeseen.

Lisätietoa:

  • Aineistoon viittaaminen -ohje
  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, informaatikko Helena Laaksonen, etunimi.sukunimi@uta.fi, puh. 040 190 1440