Uutta tietoa eduskuntavaaleista: Muutosvaalit 2011

Sami Borgin toimittama Muutosvaalit 2011 analysoi monipuolisesti viime eduskuntavaaleja, joissa puolueiden voimasuhteiden muutokset olivat poikkeuksellisen suuria. Teos on oikeusministeriön rahoittaman ja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston koordinoiman tutkimushankkeen pääraportti. Se julkistettiin tiedotustilaisuudessa Helsingissä 29.3.2012. Raportin kirjoitti kahdeksantoista tutkijan ryhmä Suomen vaalitutkimuskonsortiosta. Enimmäkseen tutkimus perustuu Taloustutkimuksen vaalien jälkeen 18.4.–28.5.2011 kokoamaan käyntikyselyyn (n=1298). Kirjassa on hyödynnetty runsaasti tietoarkistoon tallennettuja vaaleja käsitteleviä aineistoja.

Tuoreimmat käytössä olleet aineistot ovat: Eduskuntavaalit 2011 (FSD2653), Kansanedustajien vaalirahoitus 2011 (FSD2675) ja Eduskuntavaalien 2011 seuranta (FSD2630).

Julkaisun tiedot: Muutosvaalit 2011 (2012). Toim. Borg, Sami. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-172-2