Tietotilinpäätös vuodelta 2019 on julkaistu

Tietoarkiston tietotilinpäätös vuodelta 2019 sisältää tutkimusaineistojen käsittelyn ja luovutusten periaatteet, aineistonkäsittelyn suojatoimet ja keskeisimmät tilastotiedot. Se julkaistaan vuosittain.

Lainsäädäntöön, etiikkaan ja aineistojen tunnisteisiin liittyviä tietopalveluyhteydenottoja kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 2065. Lisäystä edellisvuoteen oli 15 %. Tunnisteita poistettiin eri tavoin arkistointiprosessin aikana 53 aineistosta. Tämä tarkoittaa, että anonymisointia tehtiin noin 71 prosentille tutkimusaineistoista. Anonymisoitavien aineistojen määrässä ei ole tapahtunut muutoksia. Tietoturvaloukkauksia ei raportoitu vuoden aikana kertaakaan.

Tarkemmat tilastot, kuvaukset suojatoimista sekä aineistokohtaiset anonymisointitoimenpiteet löytyvät tietotilinpäätöksestä.

Tietotilinpäätös 2019 PDF