Menetelmäopetuksen tietovarannossa ohjevideoita SPSS:n käyttöön

Tietoarkiston ylläpitämään Menetelmäopetuksen tietovarantoon (MOTV) on lisätty SPSS-ohjelmiston käyttöön opastavia videoita. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) on IBM:n tuottama ohjelmisto tilastotieteellisten aineistojen käsittelyyn ja analysointiin.

Ohjevideoissa Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Noora Ellonen ja yhteiskuntatutkimuksen tutkijatohtori Tiina Saari opastavat selkeästi ja yleistajuisesti SPSS-ohjelman käyttöliittymään sekä erilaisten analyysimenetelmien käyttöön SPSS:llä.

MOTV on maksuton tutkimusmenetelmien verkko-oppikirja ja oppimisympäristö. Kuluvan vuoden aikana MOTVin sisältöjä päivitetään ja lisätään, ja samalla käyttöliittymä uudistetaan ajanmukaiseksi.

Päivitetty 26.8.2020: Lisätty maininta Tiina Saaresta ohjevideoiden tekijänä.