Muutoksia Ailassa: Tietoarkisto ei tuota enää uusia pdf-muotoisia koodikirjoja ja aineisto-oppaita

Tietoarkisto lopettaa pdf-muotoisten koodikirjojen ja aineisto-oppaiden tuottamisen uusille, Ailassa julkaistaville aineistoille toukokuussa. Aiemmin julkaistut koodikirjat ja aineisto-oppaat säilyvät Ailassa ja aineistopaketeissa toistaiseksi.

Ailan kattavat html-muotoiset aineistokuvailut sisältävät jo nykyisin vastaavat tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta, keruusta ja käytöstä, muuttujista, kysymyksistä, aineistonkeruussa käytetyistä dokumenteista sekä julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Kun pdf-muotoiset koodikirjat ja aineisto-oppaat aikoinaan otettiin Tietoarkistossa käyttöön, aineistoluettelomme ei vielä sisältänyt aineistokohtaisia muuttuja- ja kysymystietoja.