ISSP-aineistosarjan uusin terveyttä käsittelevä Suomen aineisto saatavilla Ailassa

Kansainvälisen International Social Survey Programme (ISSP) -sarjan uusin Suomen aineisto on Ailassa ladattavana tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen. Keväällä 2022 kerätyn aineiston teemana on terveys.

Tutkittavilta tiedusteltiin terveyttä ja terveydenhuoltoa koskevia näkemyksiä ja kokemuksia. Lisäksi kysymykset käsittelivät epidemioiden hoitoa ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheita.

Aineisto sisältää myös tietoa suomalaisten koetusta onnellisuudesta, luottamuksesta sekä tyytyväisyydestä terveydenhoitojärjestelmään yleensä ja tyytyväisyydestä viimeksi saatuun hoitoon. Tutkimuksessa kysyttiin myös koronapandemian hoidosta Suomessa ja pandemian vaikutuksista tutkittavien työllisyys- ja taloustilanteeseen.

Kymmenen vuotta aiemmin kerätty ensimmäinen ISSP-sarjan terveystutkimus mahdollistaa vertailun ajankohtien välillä. Myös se on ladattavissa Ailasta opiskeluun, tutkimukseen ja opetukseen.

Tietoarkisto on hoitanut Suomen osuutta kansainvälisessä ISSP-vertailututkimusohjelmassa vuodesta 2000 asti yhdessä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteilijöiden kanssa. Uusimman terveys-aineiston keräsi Taloustutkimus, vuoden 2011 aineiston Tilastokeskus.