Tietotilinpäätös vuodelta 2022 on julkaistu

Tietoarkiston tietotilinpäätös sisältää tutkimusaineistojen käsittelyn ja luovutusten periaatteet, aineistonkäsittelyn suojatoimet ja keskeisimmät tilastotiedot kuluneelta vuodelta. Tilinpäätös julkaistaan vuosittain.

Vuonna 2022 tietosuojapoikkeamaksi katsottavia tietoturvaloukkauksia ei ollut lainkaan, kun 2021 niitä oli kuusi. Edellisvuosista oli otettu jo oppia ja loppusyksyllä 2021 Aila-portaaliin rekisteröitymistä uudistettiin niin, että asiakkaan organisaatiotieto poimitaan suoraan rekisteröityneen käyttäjän Haka-tiedoista. Aiemmin asiakkaat olivat saaneet kirjoittaa organisaatiotiedon itse. Jostain syystä juuri tähän kohtaan kirjattiin organisaation sijaan satunnaisesti esimerkiksi henkilötunnuksia, joita Tietoarkisto ei pyydä eikä tarvitse mihinkään tarkoitukseen. Tarpeettomien henkilötietojen siirtyminen edes lyhytaikaisesti Tietoarkistoon estettiin tältä osin teknisellä ratkaisulla.

Kolmannes (33 %) vuoden aikana käsitellyistä aineistoista todettiin tarkistuksissa jo valmiiksi täysin anonyymeiksi. Tunnisteita poistettiin eri tavoin arkistointiprosessin aikana 57 aineistosta. Täsmälliset anonymisointitoimenpiteet aineistoittain esitetään tietotilinpäätöksessä.

Vuonna 2022 evättiin yhteensä 42 käyttölupahakemusta, kun edellisvuonna evättiin vain 13. Epäysten määrän nousua selittävät aineistot, joiden alkuperäistutkimukset ovat kesken. Tutkijat epäävät usein oman tutkimuksensa kanssa päällekkäisiksi katsomansa käyttölupahakemukset. Kaikista hylkäyksistä puolet koski tilanteita, jossa käyttölupaa oli haettu opiskelutarkoitukseen aineistolle, jonka käyttöehdot sallivat vain tutkimuskäytön.

Tarkemmat tilastot, kuvaukset korjaus- ja suojatoimista sekä annetuista tietosuojakoulutuksista ovat luettavissa tietotilinpäätöksestä.

Tietotilinpäätös 2022 PDF (Avautuu uuteen välilehteen)