Perhettä, työtä ja sukupuolirooleja käsittelevä ISSP-aineisto saatavilla Ailassa

Kansainvälisen International Social Survey Programme (ISSP) -sarjan uusin Suomen aineisto on ladattavissa tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen. Syksyllä 2022 kerätyn aineiston teemana on perhe, työ ja sukupuoliroolit.

Aineisto sisältää tietoa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta, perhearvoista ja sukupuolten rooleista työelämässä sekä lasten vaikutuksesta vanhempiensa vapauteen, talouteen ja asemaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Tutkittavilta kysyttiin lisäksi muun muassa perhevapaita ja perheen sisäistä työnjakoa ja lasten kasvatusvastuuta koskevia kysymyksiä sekä lähisukulaisuuden ja ystävyyden merkitystä.

Kaksi aiemmin kerättyä samaa aihepiiriä käsittelevää ISSP-sarjan aineistoa mahdollistavat vertailun ajankohtien välillä. Myös nämä aineistot ovat ladattavissa Ailasta opiskeluun, tutkimukseen ja opetukseen.

Tietoarkisto on hoitanut Suomen osuutta kansainvälisessä ISSP-vertailututkimusohjelmassa vuodesta 2000 asti yhdessä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteilijöiden kanssa. Nyt julkaistun aineiston kerääjä on Tilastokeskus.