Tietotilinpäätös vuodelta 2023 on julkaistu

Tietoarkiston tietotilinpäätös sisältää tutkimusaineistojen käsittelyn ja luovutusten periaatteet, aineistonkäsittelyn suojatoimet ja keskeisimmät tilastotiedot kuluneelta vuodelta. Tilinpäätös julkaistaan vuosittain.

Vuosi 2023 oli jo toinen perättäinen, jolloin tietosuojapoikkeamaksi katsottavia tietoturvaloukkauksia ei ollut lainkaan. Loppusyksystä 2023 Aila-portaaliin alkoi kuitenkin tulla rekisteröitymisyrityksiä, jotka voitiin päättellä robottiohjelmalla tuotetuiksi. Kaikki tällaiset tiedot poistettiin, joten tiedossa ei ole, mitä onnistuneilla kirjautumisilla olisi palvelussa pyritty tekemään. Tilannetta päätettiin seurata ja luoda robottiesto Ailan rekisteröitymislomakkeelle.

Peräti 38 prosenttia vuoden aikana käsitellyistä aineistoista todettiin tarkistuksissa jo valmiiksi täysin anonyymeiksi. Tunnisteita poistettiin eri tavoin arkistointiprosessin aikana 83 aineistosta. Täsmälliset anonymisointitoimenpiteet aineistoittain esitetään tietotilinpäätöksessä.

Vanhoihin aineistoihin tehtiin poikkeuksellisen paljon jäännösriskin arviointia. Arvioinnin tulokset, tarkemmat tilastot, kuvaukset korjaus- ja suojatoimista sekä annetuista tietosuojakoulutuksista ovat luettavissa tietotilinpäätöksestä.

Tietotilinpäätös 2023 PDF (Avautuu uuteen välilehteen)