Metatiedot kansallisiin palveluihin entistä rikkaampina uuden rajapinnan kautta - ohjelmistokomponentit julkaistu avoimesti

Tietoarkiston aineistokuvailut ovat olleet pitkään saatavilla Fairdata Etsimestä ja alusta alkaen myös tiedejatutkimus.fi-portaalista. Kesäkuusta alkaen Tietoarkiston tuottamat metatietokuvailut päivittyvät näihin palveluihin Metax V3 REST -rajapintaa hyödyntäen.

Aiemmin Metax haravoi ja tulkitsi Tietoarkiston OAI-PMH-rajapinnan tarjoamaa kuvailudataa. Metax V3 -rajapinnan käyttö yksinkertaistaa kuvailutiedon hallintaa eri palveluissa, mahdollistaa kontrolloitujen sanastojen laajemman käytön ja tarjoaa Tietoarkistolle paremmat työkalut tietomallien yhteensovittamiseksi.

Käyttöönottoa on työstetty alkuvuoden aikana yhdessä Metaxia ylläpitävän CSC:n kanssa. Tavoitteena oli saada uusi rajapinta käyttöön kesään mennessä ja varmistaa, että tietosisältö rajapinnassa pysyy vähintään yhtä rikkaana kuin ennen. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittiin rajapinnan kanssa kommunikoiva ohjelma.

Tietoarkistossa kehitetty Kuha Document Store -tietovarastopalvelu on tarjonnut julkaistuja aineistokuvailujamme eri tiedonsiirtoprotokollien käyttöön jo vuodesta 2017. Koska meillä oli olemassa valmiit komponentit sen kanssa kommunikointiin ja tietosisällön tulkitsemiseen, oli luontevaa käyttää sitä kuvailutiedon lähteenä. Hankkeessa kehitettiin silta, joka vastaa kommunikoinnista Kuhan ja Metaxin välillä. Lopputuloksena Tietoarkiston kuvailut ovat paremmin löydettävissä ja kuvailutieto on sekä ajantasaisempaa että rikkaampaa kuin ennen.

Tietoarkisto tekee paljon kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä ja meille on tärkeää, että muutkin voivat hyötyä tekemästämme työstä. Siksi olemme julkaisseet kehittämiämme ohjelmistokomponentteja avoimen lähdekoodin lisenssillä. Nyt kehitetty Kuha Metax Bridge sekä aiemmin kehitetyt Kuha-laajennokset on julkaistu EUPL-lisenssillä. Vapaasti käytettävissä ovat sekä Finna-hakupalvelua varten kehitetty laajennos Kuhan OAI-PMH-komponenttiin että Kuha asiakasohjelma, joka tulkitsee tietoarkiston DDI-kuvailuja ja päivittää ne Kuha Document Store- tietovarastopalveluun.