Muut ohjeet, esimerkit ja sanastot

Aineistonkuvailussa käytetyt sanastot

CESSDAn aihepiiriluokitus ja kaikki DDI-allianssin sanastot on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

CESSDAn aihepiiriluokitus Ankkurilinkki ikoni

CESSDAn, eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostaman tutkimusinfrastruktuurin aihepiiriluokitus.

Luokittelu ja sen käännökset ovat saatavilla CESSDAn sanastopalvelussa: CESSDA Vocabulary Service: CESSDA Topic Classification .

Havainto/aineistoyksikkötyyppi Ankkurilinkki ikoni

Yksikkö, jonka edustajana vastataan/esiinnytään ja/tai jota havainnoidaan.

Luokittelu perustuu DDI-allianssin piirissä kehitettyyn kansainväliseen sanastoon: DDI Controlled Vocabulary for Analysis Unit . Käsitteet "Family: Household family" ja "Housing Unit" eivät ole käytössä Tietoarkistossa.

Luokittelu ja sen käännökset ovat saatavilla CESSDAn sanastopalvelussa: CESSDA Vocabulary Service: DDI Alliance Controlled Vocabulary for Analysis Unit .

Keruumenetelmä Ankkurilinkki ikoni

Kuvailtavan aineiston ensisijainen keruumenetelmä. Mikäli aineisto perustuu jo aiemmin olemassa olevaan aineistoon tai aineistoihin, kuvaillaan prosessi tai tekniikka, jolla aineisto on muodostettu. Käytä aina niin tarkkaa termiä kuin mahdollista. Jos aineistossa on käytetty useampaa kuin yhtä keruumenetelmää, kuvaa ne kaikki omilla termeillään.

Luokittelu perustuu DDI-allianssin piirissä kehitettyyn kansainväliseen sanastoon: DDI Controlled Vocabulary for Mode Of Collection

Luokittelu ja sen käännökset ovat saatavilla CESSDAn sanastopalvelussa: CESSDA Vocabulary Service: DDI Alliance Controlled Vocabulary for Mode of Collection .

Keruuväline Ankkurilinkki ikoni

Tyyppiluokittelu tutkimusaineiston muodostamisessa käytetyille keruuvälineille, -ohjeistuksille tai -suunnitelmille.

Luokittelu perustuu DDI-allianssin piirissä kehitettyyn kansainväliseen sanastoon: DDI Controlled Vocabulary for Type of Instrument

Luokittelu ja sen käännökset ovat saatavilla CESSDAn sanastopalvelussa: CESSDA Vocabulary Service: DDI Alliance Controlled Vocabulary for Type of Instrument .

Otantamenetelmä Ankkurilinkki ikoni

Aineistossa käytetyn otantamenetelmän tyyppiluokittelu. Jos useampaa eri otantamenetelmää on käytetty aineiston eri osiin, luokittele ne kaikki.

Luokittelu perustuu DDI-allianssin piirissä kehitettyyn kansainväliseen sanastoon: DDI Controlled Vocabulary for Sampling Procedure .

Luokittelu ja sen käännökset ovat saatavilla CESSDAn sanastopalvelussa: CESSDA Vocabulary Service: DDI Alliance Controlled Vocabulary for Sampling Procedure .

Tutkimuksen aikaulottuvuus Ankkurilinkki ikoni

Aineistonkeruun aikaulottuvuus.

Luokittelu perustuu DDI-allianssin piirissä kehitettyyn kansainväliseen sanastoon: DDI Controlled Vocabulary for Time Method

Luokittelu ja sen käännökset ovat saatavilla CESSDAn sanastopalvelussa: CESSDA Vocabulary Service: DDI Alliance Controlled Vocabulary for Time Method .

Tieteenala Ankkurilinkki ikoni

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen tutkimustiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus.

Korkeakoulujen tutkimustiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus on kokonaisuudessaan saatavilla Fintossa. Tietoarkistossa käytetään hierarkian ylätasoja.