Tietoarkistoblogi: Suomenkielisten tutkimusaineistojen kääntämisestä ja kansainvälisestä jatkokäytöstä

Tietoarkisto palvelee tutkijoita ja opiskelijoita myös englanniksi. Asiakkaillamme on mahdollisuus saada kvantitatiiviset tutkimusaineistot englanninkielisinä, minkä lisäksi kaikista arkistoon toimitetuista aineistoista tuotetaan kuvailut englanniksi.

Aineiston muuttujien eli tutkimuksissa esitettyjen kysymysten ja niiden vastausvaihtoehtojen kääntäminen poikkeaa varsin paljon monien muiden tekstityyppien kääntämisestä. Ilmaisutavan puolesta työ sijoittuu asiatekstien tiukempaan päähän, sillä käännösten luotettavuus on avainasemassa, kun tutkijat tekevät niiden pohjalta johtopäätöksiä.

Tutkimusamanuenssi Henri Ala-Lahti ja tutkimusapulainen Niko Koski kertovat blogikirjoituksessaan Tietoarkistossa tehtävän käännöstyön erityispiirteistä.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.