Tietoarkistoblogi: Puolueohjelmien POHTIVA-tietovarantoa on täydennetty

Tietoarkiston ylläpitämä poliittisten ohjelmien tietovaranto POHTIVA on kasvanut sopivasti vaalikevään kynnyksellä. Huomattava lisäys on saatu 2000-luvulla julkaistuista puolueiden erityisohjelmista. Tutkimusapulainen Katri Laiho pohtii blogissaan puolueohjelmien käyttömahdollisuuksia esimerkiksi opinnäytetöissä.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.