Tietoarkistoblogi: Teekkarin näkemys aineistojen luokittelusta

Tietoarkiston järjestelmäsuunnittelija pohtii yhteiskuntatieteilijöiden tapaa luokitella tutkimusaineistoja kvalitatiivisiksi ja kvantitatiivisiksi ja esittää perustellun vaihtoehtoisen näkemyksensä. Hän väittää, että datan luokitteleminen määrälliseksi tai laadulliseksi kertoo enemmän meistä itsestämme kuin datasta.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin. Odotettavissa on muun muassa tutkimuksen infrastruktuurihankkeiden kuulumisia, kotimaisia ja kansainvälisiä. Kevään aikana odotettavissa on muun muassa vaaligallupien ruodintaa.

Lisätietoa: