Tietoarkistoblogi: tutkimusrahoittajien datasuositukset puntarissa

International Federation of Data Organizations eli IFDO on hiljattain toteuttanut hankkeen, jossa vertailtiin eri maiden keskeisten tutkimusrahoittajien datapolitiikkoja kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen aloilla. Tietoarkiston johtaja Sami Borg summaa tietoarkistoblogissa hankkeen tuloksia. Aihetta sivusi myös pari päivää aiemmin julkaistu A Propos -blogi, jossa Borg peräänkuuluttaa täsmällisempiä aineistonhallintasuunnitelmia.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös tietoarkiston palveluista ja hankkeista.

Lisätietoa: