Tietoarkistoblogi: datapalvelualan koulutusta tarvitaan

Joulukuun blogissa tietoarkiston johtaja Sami Borg palaa tietoarkiston järjestämän Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä -seminaarin paneelikeskusteluun. Keskustelijat totesivat, että tarvetta olisi sekä datapalvelualan täydennyskoulutukselle että tutkintokoulutukselle. Lue Borgin jatkopohdinnat joulukuun blogista!

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös tietoarkiston palveluista ja hankkeista.

Lisätietoa: