Tietoarkistoblogi: matka Kööpenhaminaan

Helmikuun blogissa tietoarkiston tieteenala-asiantuntija Annaleena Okuloff kirjoittaa käynnistään yhteispohjoismaisen Making Nordic Health Data Visible -projektin kokouksessa Tanskan Kansallisarkistossa 28.–29.1.2015. Paikalla oli data-arkistoinnin asiantuntijoita ja teknistä henkilökuntaa suomalaisten lisäksi Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta.

Making Nordic Health Data Visible -projektissa sekä verkostoidutaan pohjoismaisten terveysdataa arkistoivien data-arkistojen kanssa että rakennetaan portaali prototyypistä, joka mahdollistaisi joustavan aineistojen löytämisen Pohjoismaissa tuotetuista terveysaineistoista. Terveysaineistot ovat nykyisin hajallaan eri rekisteriaineistojen haltijoilla sekä yksittäisillä tutkimusryhmillä ja -laitoksilla, joten yhtenäinen portaali olisi tervetullut palvelu. Aineistoja tarvitsevien tutkijoiden, erityisesti Pohjoismaiden välisiä vertailuja tekevien työ helpottuisi huomattavasti, jos tiedot eri aineistoista olisi keskitetysti saatavilla

Lisätietoa: