Tietoarkistoblogi: Digitaalinen humanismi ja avoimen datan (haasteellinen) huuma

Tieteenala-asiantuntijamme Katja Fält pohtii Tietoarkistoblogin uudessa postauksessa digitaalista humanismia avoimen datan näkökulmasta.

"Digitaaliset säilytyspaikat ovat tulevaisuudessa avainasemassa, kun humanistilla aloilla pyritään luomaan toimivia e-infrastruktuureja. Digitaalisen humanismin kannalta olisi siten mielekästä pohtia, mikä tutkimusaineistoja säilyttävien, huoltavien ja jakavien tahojen rooli tulevaisuudessa on, ja kuinka ylipäätään olisi mahdollista luoda toimiva ja mahdollisimman kattava datainfrastruktuuri, joka huomioisi myös digitaalisen humanismin aineistotarpeet.", Fält kirjoittaa

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.

Lisätietoja: