Tietoarkistoblogi: Suomalaisen tutkimuksen asema on varmistettava!

Tietoarkistoblogissa tieteenala-asiantuntijamme Annaleena Okuloff kirjoittaa, että Suomi tarvitsee mahdollisimman pian kansallisen ohjeistuksen siihen, miten EU:n tietosuoja-asetusta tulisi tulkita tutkimuskontekstissa.

Tulkintakäytäntöjä tarvitaan hänen mukaansa jo ennen kuin tietosuoja-asetus astuu voimaan, jotta tutkijat voivat julkaista tuloksensa ja käyttää aineistojaan jatkotutkimuksessa.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.

Lisätietoja: