Tietoarkistoblogi: Tietoarkisto on FAIR

Kehittämispäällikkömme Mari Kleemola pohtii Tietoarkistoblogissa onko Tietoarkisto FAIR.

Avoimen tieteen piireissä aktiivisesti vilahdellut FAIR-periaate on laadunvalvonnan apuväline, jonka kirjainyhdistelmä tulee sanoista Findable, Accessible, Interoperable ja Re-usable.

Analyysinsa lopputuloksena Kleemola toteaa ilahduttavasti Tietoarkiston olevan erittäin FAIR. Hän kuitenkin huomauttaa, että aina on varaa parantaa, ja FAIR-periaatteet auttavat myös Tietoarkistoa hahmottamaan, mitkä osa-alueemme ovat vahvoja ja minkä osa-alueiden kehittämiseen kannattaa erityisesti keskittyä.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.