Tietoarkistoblogi: Suostumuksen edellytykset tietosuoja-asetuksen mukaan

Toukokuusta 2018 lähtien sovellettava EU:n tietosuoja-asetus tuo mukanaan jonkin verran muutoksia myös siihen, minkälainen tutkittavilta pyydettävän suostumuksen täytyy jatkossa olla. Tietoarkistoblogissa lakimies Antti Ketola kertoo, mitä tietosuoja-asetus jatkossa suostumuksilta edellyttää.

Kaikki uudet suostumukset tulisi pyytää jo nyt tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Jo käynnissä olevien tutkimusten kohdalla uuden asetuksen mukaisen suostumuksen pyytäminen on tarpeen, jos tutkittavien tunnisteellisessa muodossa olevien henkilötietojen käsitteleminen jatkuu vielä 25.5.2018 jälkeen eivätkä aiemmin hankitut suostumukset täytä asetuksen vaatimuksia.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.