Tietoarkistoblogi: Sosiaalisen median ja internetin aineistot – mitä voin arkistoida Tietoarkistoon?

Tietoarkistolta kysytään säännöllisin väliajoin voiko sosiaalisen median aineistoja ja erilaisia verkkoaineistoja arkistoida jatkokäyttöä varten. Vastaus riippuu paljon siitä, millaista aineistoa tutkija on keräämässä ja millaisilta alustoilta.

Tietoarkistoblogissa humanististen alojen tieteenala-asiantuntijamme Katja Fält kertoo tiiviisti ja ymmärrettävästi, millaiset verkkoaineistot sopivat arkistoitaviksi ja millaiset eivät.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.