Tietoarkistoblogi: GDPR tulee – onko akateeminen vapaus ja arkistojen toiminta vaarassa?

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tulee aiheuttamaan muutoksia tutkijoiden, yliopistojen ja arkistojen toimintaan. Asiaa pohdittiin Tietoarkiston ja Avoin tiede- ja tutkimus -hankeen järjestämissä seminaareissa sekä yleisesti että erityisesti tutkittavien suostumuksen kannalta.

Tietosuoja-asetus pyrkii vahvistamaan tutkittavien oikeuksia, mutta myös turvaamaan avointa tiedettä. Tietoarkiston johtaja Helena Laaksonen palaa blogissaan seminaarien keskeisimpiin tuloksiin tutkimuksen ja arkistojen toiminnan näkökulmasta.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.