Tietoarkistoblogi: Let There Be Digital Preservation – A View from the Data Archive

Ensimmäistä kansainvälistä digitaalisen säilyttämisen päivää vietettiin 30. marraskuuta 2017. Digital Preservation Coalitionin organisoiman tapahtuman teemaan liittyen Tietoarkiston IT-palveluasiantuntija Tuomas J. Alaterä bloggaa digitaalisen säilyttämisen haasteista ja Tietoarkiston matkasta kansallisen pitkäaikaissäilytyspalvelun (KDK-PAS-palvelu) hyödyntäjänä.

Tietoarkisto on marraskuussa 2017 pitkän testausrupeaman jälkeen ryhtynyt hyödyntämään Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa kehitettyä kansallista pitkäaikaissäilytyspalvelua. Palvelun käyttö vahvistaa entisestään tutkimusaineistojen säilytyksen varmuutta. Harmonisointi- ja kehitystyö jatkuu vielä, jotta palvelun käyttö saadaan saumattomasti integroitua Tietoarkiston tietojärjestelmiin.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.