Tietoarkistoblogi: Aineistojen tietosuoja luupin alla - jäännösriskin arviointi ja uudet ohjeet

Tutkimusamanuenssi Annika Sallinen kertoo blogissaan, miten Tietoarkistossa on valmistauduttu 25.5. alkavaan Euroopan unionin tiedosuoja-asetuksen soveltamiseen. Arkistoitujen aineistojen jäännösriskin arviointi aloitettiin viime syksynä, ja työ on edennyt aikataulussa. Aineiston tunnisteellisuutta ja anonymisointia koskevien ohjeiden uudistaminen on saatu valmiiksi. Päivitetty ohjeistus on nyt käytettävissä Aineistonhallinnan käsikirjassa.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.