Tietoarkistoblogi: Tulevaisuuden vaihtoehdot suurten datamäärien käsittelyyn

Sovelluskehittäjä Valtteri Kostiainen esittelee blogissaan ratkaisuja, joilla voidaan helpottaa arkistojen hallussa olevien suurten datamassojen pitkäaikaissäilytystä. Suurten tietomassojen käsittelyssä tulee vastaan haasteita, kuten varantojen skaalautuminen ja tiedostojen formaattivelka, joihin pitäisi ennen pitkää löytää ratkaisuja. Ja sellaisia olikin tarjolla Barcelonassa helmikuussa järjestetyssä IDCC18-konferenssissa. Blogissa esitellään kaksi kehitteillä olevaa teknologiapakettia, joista voisi olla paljon apua suurten datavarantojen hallintaan.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.