Tietoarkistoblogi: Uudet sopimusmallit tutkimusaineistojen arkistointiin

Tietoarkiston lakimies Antti Ketola kertoo blogissaan Tietoarkiston uudistetuista sopimusmalleista, jotka vastaavat 25.5. alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tutkimuisaineistojen arkistointia koskevilla uusilla sopimusehdoilla on paljon etuja aineiston luovuttavalle rekisterinpitäjälle sekä aineiston luovuttajan ja Tietoarkiston väliselle yhteistyölle. Sopimusjärjestely suojelee samalla myös tutkittavia huolehtimalla tietosuojan ja tietoturvan korkeasta tasosta heidän tietojaan käsiteltäessä.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.