Tietoarkistoblogi: Tutkimusetiikan ja tietosuojan välisestä suhteesta

Tietoarkiston lakimies Antti Ketola kertoo blogissaan tutkimusetiikan ja tietosuojan välisestä suhteesta, jota on pohdittu jo usean vuosikymmenen ajan. Niin eettiset ohjeet kuin tietosuojaa koskeva lainsäädäntö säätelevät tutkimuskäytäntöjä. Tutkittavien kohtelua ja suojelua koskevilla tutkimuseettisillä periaatteilla ja tietosuojalainsäädännöllä on useita samanlaisia päämääriä. Tästä päivästä (25.5.) alkaen sovellettava EU:n tietosuoja-asetus edistää osaltaan myös tutkittavien eettistä kohtelua.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.