Tietoarkistoblogi: Kirjoitusaineistojen keruutyökalu Pennasta hyviä kokemuksia

Reilu puoli vuotta sitten avatusta Tietoarkiston uudesta verkkopalvelusta Pennasta on saatu hyviä kokemuksia. Tietopalveluasiantuntija Jarkko Päivärinta kertoo blogissaan kirjoitusaineistojen keruun onnistumisesta. Pennaa käyttäneet tutkijat ovat pitäneet sitä helppokäyttöisenä, ja keruutyökalulla on kerätty vastaajien kokemuksia hyvin erilaisista aiheista. Tutkijan vastuulle jää edelleen keruusta tiedottaminen, mikä onkin oleellista keruun onnistumiseksi. Tiedotusajankohdalla on suuri merkitys aineiston kertymiselle.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.