Erilaiset aineistot ihmistieteissä -seminaari – Esimerkkinä köyhyystutkimus

Seminaarin virallista, ajantasaista sivua ylläpitää ReTki.
» ReTkin seminaarisivulle

Aika: torstai 10.9.2009, klo 12.15–15.45
Paikka: MaC 102 Mattilanniemi, Jyväskylä. (Karttalinkki)
Järjestäjät: Ihmistieteiden metodikeskus – IHME, Rekisteritutkimuksen tukikeskus – ReTki ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Etsitkö sopivia aineistoja? Usein tutkija saisi tutkimuskysymyksiinsä vastauksen jo olemassa olevista aineistoista ja rekistereistä. Aina ei tarvitse sitoutua vain yhteen aineistotyyppiin.Tässä seminaarissa esitellään erilaisia aineistoja. Köyhyystutkimuksen kautta valotetaan niin rekisterien, kvantitatiivisten kuin kvalitatiivistenkin aineistojen mahdollisuuksia.

Luentosalin vieressä on päivystyspiste, jossa rekisteritutkimus-, tutkimusaineisto- ja etiikka-asiantuntijat vastaavat juuri sinun kysymyksiisi.

Maksuttomaan ja kaikille avoimeen tilaisuuteen osallistui runsaat 30 henkilöä. Seminaarin esitykset on julkaistu IHMEen verkkosivuilla (pdf- tai pps-muodossa).

Ohjelma:

 • Klo 12:15 Avaus ja IHMEen esittely,
 • Mervi Eerola IHME
 • Klo 12:30 Köyhyys – mitä se on ja miten sitä voidaan mitata?
 • Leif Nordberg, Åbo Akademi
 • Klo13:05 Diskussantti ja keskustelua
 • Klo 13:15 Kahvi
 • Klo 13:45 ReTki ja rekisteriaineistojen saatavuus ja käyttö
 • Marianne Johnson (Irma-Leena Notkola), ReTki
 • Klo 14:05 Asuinalueen ja lamatyöttömien myöhempien ansiotulojen välisen yhteyden tutkiminen rekisteriaineistolla
 • Timo Kauppinen, THL
 • Klo 14:25 Diskussantti ja keskustelua
 • Klo 14:35 Tietoarkiston palvelut tutkijoille
 • Helena Laaksonen, tietoarkisto
 • Klo 15:05 Köyhyystutkimusta kvantitatiivisilla aineistoilla
 • Mikko Niemelä, Kela
 • Klo 15:20 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä – Omaelämäkerrallinen aineisto köyhyystutkimuksessa
 • Meri Larivaaran, THL tilalla puhuu Arja Kuula, tietoarkisto
 • Klo 15:35 Diskussantti ja keskustelua
 • Klo 15:45 Päätössanat
 • Pirjo Nikander, IHME
 • Klo 15:50 Seminaari päättyy

» Seminaarin esitykset IHMEen verkkosivulla

Lisätietoja:
Helena Laaksonen
Pirjo Nikander
Marianne Johnson