Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan julkistamistilaisuus 22.1.2021

Tietoarkisto on uudistanut suositun, tutkimusmenetelmien opiskeluun ja opetukseen tarkoitetun Menetelmäopetuksen tietovarannon.

Uusi Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja tarjoaa ajantasaista opastusta, joka sopii opintovaatimuksiin korkeakoulujen menetelmäopetuksessa tai itseopiskeluun erityisesti ihmistieteiden alalla. Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja koostuu laadullisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen osioista. Kirjoittajat ovat suomalaisia tutkimusmenetelmien asiantuntijoita eri korkeakouluista.

Uudistetut sisällöt avataan virtuaalisessa julkistamistilaisuudessa perjantaina 22.1.2021 klo 14–15. http://tiny.cc/ik28tz (Zoom). Tervetuloa!

Tilaisuuden ohjelma

  • 14:00 Tilaisuuden avaus, johtaja Helena Laaksonen, Tietoarkisto
  • 14.10 Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirjan päätoimittajan kommentti, professori Jaana Vuori, Itä-Suomen yliopisto
  • 14.20 Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjan toimituskunnan kommentti, yliopistonlehtori Noora Ellonen, Tampereen yliopisto
  • 14.30 Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan esittely, tietoasiantuntija Henri Ala-Lahti, Tietoarkisto
  • 14.45 Keskustelua