Erilaiset aineistot ihmistieteissä – esimerkkinä ympäristötutkimus

Aika: keskiviikko 23.11.2011, klo 12:15–16:15
Paikka: SYKEn auditorio, Mechelininkatu 34 A, Helsinki. (Kulkuyhteydet)
Järjestäjät: Suomen ympäristökeskus (SYKE), Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki) ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Etsitkö sopivia aineistoja? Usein tutkija saisi tutkimuskysymyksiinsä vastauksen tai täydentäviä näkökulmia jo olemassa olevista aineistoista ja rekistereistä. Aina ei tarvitse sitoutua vain yhteen aineistotyyppiin. Tässä seminaarissa esitellään erilaisia aineistoja ympäristötutkimuksen näkökulmasta. Ympäristön tutkimuksen kautta valotetaan niin kvantitatiivisten kuin kvalitatiivistenkin aineistojen tarjoamia mahdollisuuksia ja esitellään konkreettisia esimerkkejä pitkäaikaisseurantojen ja paikkatietojen hyödyntämisestä.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Seminaarin ohjelma:

Ennen seminaarin alkua on mahdollista nauttia omakustanteinen lounas esimerkiksi ravintola Kuhankeittäjässä (SYKEssä).

 • Klo 12:15–12:20 Avaussanat
  Lasse Peltonen, erikoistutkija, SYKE
 • Klo 12:20–12:40 Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen palvelut tutkijoille
  Irma-Leena Notkola, päällikkö, ReTki (esitys, pdf)
 • Klo 12:40–13:00 Tietoarkiston palvelut tutkijoille ja opiskelijoille
  Helena Laaksonen, informaatikko, tietoarkisto (esitys, pdf)
 • Klo 13:00–13:45 Suomen ympäristökeskuksen aineistot &
  tilastoruutujen käyttö yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa
  Antti Rehunen ja Anna Strandell, tutkija, SYKE, rakennetun ympäristön yksikkö (esitys, pdf)
 • Klo 13:45–14:15 KAHVI
 • Klo 14:15–14:45 Rekisteriaineistojen käyttö säteilyn vaikutusten tutkimuksessa
  Päivi Kurttio, laboratorionjohtaja, Säteilyturvakeskus STUK (esitys, pdf)
 • Klo 14:45–15:15 Tilausaineisto oman aineiston tukena – Suhtautuminen ydinjätteiden loppusijoitukseen
  Mika Kari, tutkija, Jyväskylän yliopisto, ympäristösosiologia (esitys, ppsx)
 • Klo 15:15–15:45 Aineistot väylänä lähihistoriaan
  Markus Laine, erikoistutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus, kaupunkitutkimuksen osasto (esitys, pdf)
 • Klo 15:45–16:15 Keskustelua
 • Klo 16:15 Seminaarin päätös

Lisätietoja:

Helena Laaksonen, Tietoarkisto, etunimi.sukunimi@uta.fi
Marianne Johnson
Lasse Peltonen, SYKE