FSD:n toiminnan käynnistyminen

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ensimmäisen toimintavuoden kevät on sujunut tiiviin kouluttautumisen ja perusinfrastruktuurien luonnin merkeissä. Arkiston henkilökunta saatiin rekrytoiduksi ATK-erikoissuunnittelijaa lukuun ottamatta suurin piirtein ajallaan siten, että työt päästiin aloittamaan kuluvan vuoden helmikuun alussa. Yksikölle haetaan toukokuussa ATK-erikoistutkijaa uudella haulla. Samalla etsitään määräaikaista sijaista toiselle arkistonhoitajalle äitiysloman vuoksi.

Helmikuussa yksikkö toteutti laajan tiedotuskampanjan, jossa maan yhteiskuntatieteilijöitä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta harjoittavia tahoja lähestyttiin kohdekirjein. Kampanjan tavoitteena oli tiedottaa yksikön perustamisesta ja sen toiminnan tarkoituksesta. Samalla tutkijoita pyydettiin informoimaan tietoarkistoa olemassa olevista aineistoista. Myös eri alojen tieteellisissä aikakauslehdissä ilmoiteltiin tietoarkiston perustamisesta ja toiminnasta.

Tiedottamisesta ja alustavista yhteydenotoista saatujen kokemusten mukaan tietoarkistolla on odotetusti työtä tehtävänä aineistojen hankkimiseksi arkistoon. Aineistonhankintaa tullaan jatkossa toteuttamaan pääosin henkilökohtaisin yhteydenotoin, ja arkisto pyrkii esittelemään toimintaansa yhä enemmän paikan päällä -- siellä missä tutkimusta tehdään.

Tutkijoiden onkin helpompi hahmottaa toiminnan luonnetta ja sisältöä sitten, kun arkiston aineistovaranto ja aineistotietokanta on saatu tyydyttävälle perustasolle. Tämä tapahtuu viimeistään kuluvan vuoden kesällä, jolloin tutkijat voivat perehtyä aineistotietokantaan yksikön nettisivujen kautta. Tietokannan ensimmäinen versio tulee olemaan ns. "riisuttu versio" ilman tavanomaisia hakuominaisuuksia.

Myöhemmin kuluvana vuonna FSD ottaa käyttöön uunituoreen, alan keskeisten eurooppalaisten tietoarkistojen kehittelemän aineistotietokantasovelluksen (NESSTAR). Sen avulla FSD tulee tarjoamaan tutkijoille tehokkaan välineen niin koti- kuin ulkomaistenkin tutkimusaineistojen seulontaan.

Tietojen etsiminen aineistoista kohentuu sitä mukaa kuin FSD:n aineistovaranto ja aineistoja koskeva informaatiovaranto karttuvat. FSD on panostanut keväällä alan kansainvälisten vertailututkimusaineistojen dokumentointiin ja käyttökuntoon saattamiseen (Eurobarometrit, World Values Survey, International Social Survey Programme). Näitä sekä alan uutta eurooppalaista lippulaivaa, European Social Survey -hanketta, esitellään FSD:n järjestämässä seminaarissa 11.6.1999.

Sami Borg