Uusi internet-pohjainen aineistotietokantasovellus NESSTAR käyttöön syksyllä 1999

NESSTAR (Networked Social Science Tools and Resources) on keskeisten eurooppalaisten tietoarkistojen kehittämä uusi internet-pohjainen aineistotietokantasovellus. Se tarjoaa tutkijoille tehokkaan välineen niin koti- kuin ulkomaistenkin tutkimusaineistojen seulontaan. FSD ottaa NESSTARin käyttöönsä ensimmäisten arkistojen joukossa syksyllä 1999.

NESSTARin avulla dataa voi hakea useista eurooppalaisista arkistoista yhdellä kertaa. Löydettyään sopivan datan tutkija voi tutustua dataan liittyvään koodikirjaan, joka sisältää tiedot muuttujista ja mahdollisen kyselylomakkeen.

Jos data on luokiteltu vapaasti käytettäväksi, siitä voidaan valita muuttujia välittömästi NESSTAR-sovelluksella toteutettavaan tilastoanalyysiin. Tutkija voi myös tallettaa käyttämänsä haun NESSTARiin ja saada sitten sähköpostitse tiedon kaikista uusista hakuehdot täyttävistä datoista.

Alla esimerkki NESSTARin avulla tehdystä analyysista. Lisätietoja NESSTARin kotisivuilla.

NESSTARin käyttöliittymä

Matti Heinonen
Mari Kleemola
Jouni Sivonen