Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -seminaari 24.9.1999

FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto järjestää perjantaina 24.9.1999 seminaarin yliopistojen kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kouluttajille. Ohessa seminaarin alustava ohjelma.
Paikka: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampere, Åkerlundinkatu 2 A, 5. krs, Aika: perjantai 24.9.1999 klo 10-15

SEMINAARIOHJELMA
10:15 Tervetuloa
-järjestäjien ja osallistujien esittäytyminen, seminaarin tarkoitus
10:25 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kurssi: realistisia tavoitteita
-alan menetelmäopetuksen nykyjärjestelyt yliopistoissa
-eritasoisten kurssien sisältö ja perustavoitteet
-kurssiaineistot ja muu materiaali
-opetuksen jaksotus ja työnjako: luennot ja harjoitukset
-opetusvälineet, erityisesti työskentely mikroluokassa
(Lyhyitä puheenvuoroja ja keskustelua ylläolevista aiheista / FSD:n edustajat; prof. Pertti Suhonen, TaY, tiedotusoppi; professori Pertti Töttö, TuKKK, taloussosiologia)
11:15-12:00 Tietoverkkojen hyödyntäminen alan menetelmäopetuksessa
(pääsuunnittelija Timo Harmo, HY, Valtiotieteellinen tiedekunta)
12:00-12:45 LOUNAS
13:00 Kurssiaineistot
-suunnitellaanko ja kerätään itse vai käytetäänkö valmiita aineistoja
-millaisella aineistolla syntyy ongelmia (prof. Seppo Pöntinen, TuY, sosiologia)
-FSD:n toiminnan ja aineistojen esittely
KAHVI
14:00 Menetelmäkursseja tukevan tietovarannon luominen verkkoon
-hankkeen hahmottelua (Sami Borg, FSD)
-keskustelua hankkeen tarpeellisuudesta ja mahdollisesta sisällöstä (toteuttajat ja ylläpito; voisi sisältää esimerkkejä menetelmäkursseista, harjoitustöitä, linkkejä aineistoihin, ohjelmistoihin liittyvää materiaalia kuten käyttöoppaat, kurssikirjallisuusviitteet jne.)
14:30 Tästä eteenpäin
-kurssien vetäjien yhteydenpidon tarve jatkossa
-vastaavan kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä koskevan seminaarin tarpeellisuus

Tiedustelut: Maria Forsman