FSD:lle uusi kuvailustandardi

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on ryhtynyt käyttämään uutta kansainvälistä dokumentointistandardia tutkimusaineistojen kuvailuun. Ratkaisu mahdollistaa FSD:n tietopalvelujen liittämisen alalla kehitteillä oleviin kansainvälisiin hakupalveluihin. FSD:n hiljattain käyttöön ottama aineistotietokantasovellus NESSTAR edellyttää uuden standardin mukaista aineistonkuvailua.

Lisätietoja: DDI-kuvailuformaatin taustasta ja rakenteesta. Aineistokuvailun DDI-formaatti