FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto etsii määräaikaista suunnittelijaa

FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto etsii määräaikaista SUUNNITTELIJAA (A24 - A26) kvantitatiivisen tutkimuksen yliopistollista menetelmäopetusta tukevaan verkkotietovarantohankkeeseen.

Suunniteltavaa valtakunnallista verkkotietovarantoa on kaavailtu hyödynnettäväksi esimerkiksi sosiaalitieteiden (sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia), politiikan tutkimuksen ja hallintotieteiden eri opintovaiheiden menetelmäopetuksessa viimeistään syyslukukaudesta 2001 alkaen.

Tehtävään haetaan alaan hyvin perehtynyttä henkilöä, jolla on riittävä kokemus jonkin edellä mainitun oppiaineen menetelmäopetuksen antamisesta. Pääosin syyskaudelle 2000 ajoittuvaan 6 kk suunnittelujaksoon haetaan ensisijaisesti yhtä suunnittelijaa, mutta suunnittelu- ja sisältötuotantotehtävä voidaan jakaa myös kahdelle eri henkilölle (esim. 2 x 3 kk).

Suunnittelija toimii yhteistyössä hanketta varten perustettavan suunnitteluryhmän kanssa. Hän voi halutessaan osallistua tietovarannon tekniseen ja graafiseen suunnitteluun, mutta näitä tehtäviä varten on käytössä muita tukiresursseja. Tehtävä ei välttämättä edellytä työskentelyä työnantajan paikkakunnalla.

Tehtävää koskevat vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa FSD Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon 5.8.2000 mennessä. Hakemukseen tulee liittää tiivis selvitys tehtävään pätevöittävistä toiminnoista ja julkaisuista.

Lisätietoja tehtävästä ja tietovarannosta:
johtaja Sami Borg puh. 03 - 3551 8524
email: sami.borg@uta.fi