Vuoden 2000 ISSP-aineisto kerätään myös Suomessa

Suomi on kuluvan vuoden keväällä liittynyt jäseneksi kansainväliseen ISSP-ohjelmaan (International Social Survey Programme). ISSP on koonnut jo 1980-luvun puolivälistä saakka vertailukelpoisin kyselyin tietoja eri maanosien maiden kansalaisten toiminnasta ja yhteiskunnallisista mielipiteistä. Seurantatutkimustiedon lisäksi ISSP-aineistot tarjoavat poikkileikkaustietoa ajankohtaisista ja teemoiltaan vaihtuvista yhteiskunnallisista ilmiöistä.

Suomen ISSP-jäsenyys on järjestetty kolmen organisaation yhteistyönä. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston lisäksi mukana ovat Tilastokeskus (Haastattelu- ja tutkimuspalvelut -yksikkö) ja Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos.

Suomen kansallinen ISSP-aineisto kerätään ensimmäisen kerran syksyllä 2000, jolloin teemana ovat ympäristökysymykset. Tilastokeskus kerää aineiston postikyselynä, ja aineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Vuoden 2001 aikana pyritään keräämään aineisto, jossa yhdistettäisiin vuosien 2001 (sosiaaliset verkostot) ja 1999 (sosiaalinen epätasa-arvo) moduulit. Näiden aineistojen keräämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Raimo Blomiin tai Harri Meliniin.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: Sami Borg
Tilastokeskus (Haastattelu- ja tutkimuspalvelut): Eero Tanskanenja Veijo Notkola
Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos: Raimo Blom ja Harri Melin

ISSP-hankkeesta löytyy lisää tietoja ISSP:n kotisivulta. Lisätietoja aineistoista ja niiden saamisesta tutkimuskäyttöön on FSD:n aineistosivulla.