Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (FSD) on haettavana

tutkimusamanuenssin määräaikainen virkasuhde (sijaisuus)

ajaksi 2.5.-31.12.2001, pl. A18.

Aloittamisajankohta voidaan tarvittaessa sopia myöhemmäksi.

Tehtävät painottuvat kvantitatiivisten tutkimusaineistojen tarkistamiseen, muokkaukseen ja dokumentointiin. Työ edellyttää soveltuvaa koulutusta ja hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa tietoarkiston kansliaan (os. 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO, käyntiosoite Åkerlundinkatu 2 A, 5. krs) viimeistään tiistaina 10.4.2001. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tiedustelut: vs. arkistonhoitaja Mari Kleemola tai johtaja Sami Borg.