Uusimmat arkistoidut aineistot

FSD1033 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1992

FSD1029 Puolueiden ajankohtaistutkimus elo-syyskuu 1992

Tutkimuksissa selvitettiin suomalaisten äänestyskäyttäytymistä kunnallisvaaleissa ja suhtautumista eri puolueisiin sekä mielipiteitä hallituksen ja oppositiopuolueiden toiminnasta. Lisäksi tiedusteltiin, mikä merkitys puolueiden puheenjohtajilla ja muilla näkyvillä hahmoilla on puolueiden kannatukselle.

FSD1090 Valtarakennetutkimus 1991

Aineistossa on tutkittu suomalaisen yhteiskunnan valtaeliittiä. Tutkimuksen vastaajat olivat seuraavilta yhteiskunnan eri sektoreilta: politiikka, hallinto, elinkeinoelämä, järjestöt, joukkotiedotus, tiede ja kulttuuri. Tutkimus kohdistuu sektoreiden johtaviin institutionaalisiin asemiin, rooleihin, eikä niissä toimiviin henkilöihin sinänsä.

FSD1091 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1997

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1997, ja siinä on käytetty osittain samoja kysymyksiä kuin EVAn kansalaisten mielipiteitä kartoittavassa tutkimuksessa (FSD1085). Lisäksi tutkimuksen aihepiireinä olivat mm. kansainvälistyminen ja ne ratkaisut, joilla Suomi kytkeytyy kansainväliseen yhteisöön.

FSD1096 Kunnallis- ja eurovaalien seuranta 1996

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 1996 kunnallis- ja eurokansanedustajavaaleissa.

FSD0091 Eurobarometri 53 : rasismi, tietoyhteiskunta, infrastruktuuripalvelut ja elintarvikkeiden pakkausmerkinnät, huhti-toukokuu 2000

EU:hun liittyvien asioiden lisäksi tutkimuksessa keskityttiin vähemmistöjen asemaan, puhelin-, sähkö-, kaasu-, vesi-, kuljetus- ja postipalveluihin, elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin ja informaatio- ja viestintäteknologiaan.

Tulevat aineistot

Tulevia aineistoja -sivulla on tietoa aineistoista, jotka on luovutettu arkistoitavaksi tietoarkistoon mutta joiden arkistointiprosessi on vielä kesken.